Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Nowe możliwości baz EBSCO

1 stycznia 2019 r. członkowie konsorcjum EBSCO otrzymali w ramach licencji krajowej dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search Complete oraz Business Source Complete i z początkiem 2019 r. zastąpią w licencji krajowej bazy w wersji Complete.

 

http://search.ebscohost.com/