Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej przedstawione zostały nowe zasady oceny jednostek naukowych. Szczegółowy opis kryteriów oceny oraz zasady przypisywania punktów publikacjom i obliczania slotów wraz z przykładami można znaleźć w przewodniku.

 

Więcej informacji o Ustawie 2.0.