Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Nowa lista czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Biblioteka UM informuje, że w dniu 31 lipca ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadzający nowa listę czasopism naukowych:
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

 

Punktacja artykułów z 2019 r. w Bazie Publikacji Pracowników została zaktualizowana.