Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Komunikat w sprawie publikowania otwartego w ramach programów Springer i Elsevier w 2019 roku

Zgodnie z komunikatem z 6 listopada 2019 r. o programach publikowania otwartego w 2019 r. podanym na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki informujemy, że Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.