Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

WAŻNE. Nowe zasady korzystania z Biblioteki.

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zostały określone limity osób korzystających jednocześnie z poszczególnych agend Biblioteki Głównej:

 

 • Wypożyczalnia (10 osób)
 • Czytelnia (10 osób)
 • Pracownia Komputerowa (2 osoby)
 • Pracownia Kserograficzna (1 osoba)
 • Sekcja Gromadzenia Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych (1 osoba)
 • Dział Cyfrowego Udostępniania Zbiorów (1 osoba)
 • sekretariat Biblioteki (1 osoba)

 

Osoby przebywające na terenie Biblioteki zobowiązane są przestrzegania zaleceń dotyczących zachowania odstępu, noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

 


 

Zwroty/wypożyczenia/prolongata książek

Dział Udostępniania Zbiorów tel. 81 448-58-10, e-mail: udostepnianie@bg.umlub.pl, pokój 11A

 

 • książki zwrócone przez użytkowników poddawane są trzydniowej kwarantannie i dopiero po tym okresie są dostępne w systemie Prolib
 • książki zamówione do wypożyczenia można odbierać osobiście w Wypożyczalni
 • prolongaty można dokonać: samodzielnie z poziomu konta użytkownika w systemie Prolib, drogą mailową lub osobiście w Wypożyczalni

 

Uwaga! Studenci mogą wypożyczać/przedłużać książki na czas trwania sesji egzaminacyjnej (termin zwrotu książki upłynie 30 września)

 

Korzystanie z Czytelni

 

 • książki bezpośrednio po ich wykorzystaniu poddawane są trzydniowej kwarantannie i dopiero po tym okresie są dostępne dla innych użytkowników

 


 

Analizy bibliometryczne/sloty/stypendia/dostarczanie materiałów do BPP
Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej tel. 81 448-58-05, e-mail: info@bg.umlub.pl, pokój 108-110
Sekcja ds. Wsparcia Ewaluacji tel. 81 448-58-18 e-mail: orcid@bg.umlub.pl, pokój 101

 

 • kontakt osobisty z Działem i Sekcją możliwy jest jedynie w Pracowni Komputerowej (I piętro, pokój 107)
 • wszelkiego rodzaju materiały dostarczone do Działu/Sekcji poddawane są trzydniowej kwarantannie
 • odbiór analiz/wniosków stypendialnych po wcześniejszym umówieniu się

 

Uwaga! Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wysłania skanu analizy

 


 

Wykonywanie odbitek kserograficznych
Pracownia Kserograficzna tel. 81 448-58-15, pokój 12

 

 • materiały dostarczone do Pracowni celem wykonania kserokopii poddawane są trzydniowej kwarantannie
 • odbiór zamówienia po wcześniejszym umówieniu się

 


 

Dostarczanie prac doktorskich
Sekcja Gromadzenia Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych
tel. 81 448-58-08, e-mail: grom@bg.umlub.pl, pokój 201

 

 • przyjmowanie doktoratów oraz podpisywanie dokumentów wymaganych do złożenia pracy doktorskiej odbywa się poza Działem przy specjalnie do tego celu przeznaczonym stoliku

 


 

Czytelnia Multimedialna w CSM pozostaje zamknięta do odwołania.