Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Konferencja on-line pt.: "Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny"

Serdecznie zapraszamy do udziału w telekonferencji pt.: "Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny", która odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. w godzinach 10.00 - 13.00.

 

Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.ppm.edu.pl/index.php/konferencja/

 

Polska Platforma Medyczna efektem realizacji projektu partnerskiego, w

którym uczestniczy siedem uniwersytetów medycznych:

 

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - Lider projektu,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

Projekt "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt, którego celem jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Celem PPM jest również prezentacja potencjału badawczego i osiągnięć uczelni i instytutów medycznych na wspólnej ogólnodostępnej platformie, oraz promocja osiągnięć naukowców związanych z polskimi uczelniami medycznymi.