Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Szkolenie „Polska Platforma Medyczna” otwarte źródło wiedzy

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności przedstawicieli profesji medycznych i biznesu na szkolenie pt. "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym: otwarte dla wszystkich źródło informacji z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych”. W systemie PPM prezentowane są informacje (metadane) publikacji naukowych, same publikacje w pełnych tekstach na otwartych licencjach Creative Commons, informacje o laboratoriach, ekspertach w danej dziedzinie medycyny, projektach, patentach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w instytucjach tworzących PPM. Prezentowane treści i sama strona PPM są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach – zarówno sama strona jak prezentowane publikacje spełniają wymagania wcag. Z Polskiej Platformy Medycznej mogą korzystać wszyscy bez ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami zweryfikowanymi naukowo.

 

FORMAT SZKOLENIA: Szkolenie online

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Aplikacja Zoom (wszystkie dane zostaną przekazane po przesłaniu maila rejestracyjnego)

 

DATY SZKOLENIA (do wyboru jeden termin):

 

11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 9:45

11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 13:00 – 13:45

12.01.2021 r. (wtorek) godz. 10:00 – 10:45

13.01.2021 r. (środa) godz. 9:00 –9:45

13.01.2021 r. (środa) godz. 13:00 – 13:45

15.01.2021 r. (piątek) godz. 13:00 – 13:45

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 30 minut, a dodatkowe 10-15 min. będzie przeznaczone na ewentualne pytania

 

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: prosimy o przesłanie maila na adres anastazja.karpinska@umlub.pl z imieniem i nazwiskiem oraz wybranym terminem i godziną szkolenia. Osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu proszone są o zaznaczenie tego w mailu rejestracyjnym. W temacie widomości prosimy wpisać „Rejestracja na szkolenie PPM”

 

Szkolenie jest częścią Projektu "Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym" realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania