Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Biblioteka UM informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki zawierający wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W Bazie Publikacji Pracowników UML, w oparciu o ten wykaz, została zmieniona punktacja dla artykułów opublikowanych w latach 2019-2022.