Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Biblioteka UM informuje, że w dniu 9 lutego 2021 ukazał się komunikat Ministra Edukacji i Nauki, zawierający nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (zmiany i sprostowanie opublikowano w komunikacie z 18 lutego 2021 r.)