Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Coroczna ewaluacja 2020

Informujemy, że zgodnie ZR nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie przeprowadzona coroczna ewaluacja obejmująca:

 

  • obszar naukowy

    Raport slotów nie wymaga poświadczenia przez Bibliotekę. Raport należy wygenerować z Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników UML wybierając z menu górnego raporty,
    a następnie raport slotów-autor.

 

    Instrukcja generowania raportów - Ewaluacja 2020

 

   W systemie do ewaluacji - SONAR w części "SLOTY" należy wpisać następujące wartości z:

 

   I. Raportu slotów wszystkich publikacji z 2020:

         - w pole "Suma punktów wynikających z udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty)"  - wartość z  podsumowania kolumny Suma punktów dla autora
         - w pole "Liczba slotów" - wartość z podsumowania kolumny Slot
         - w pole "Przeciętna wartość jednego slota" - wartość uzyskaną przez podzielenie wartości z podsumowania kolumn: Suma punktów dla autora i Slot


   II. Raportu najlepszych publikacji autora 2020 do wartości jednego slota:

         - w pole "Najlepsza wartość jednego slota" - wartość z podsumowania kolumny Suma punktów dla autora

 

    Biblioteka poświadcza opublikowanie artykułu naukowego w wydawnictwie UM w Lublinie.

 

  • obszar dydaktyczny

    Biblioteka poświadcza wskazane przez autora publikacje o charakterze edukacyjnym opublikowane w czasopismach z listy KEN i pełnienie funkcji w redakcji czasopisma
    znajdującego się na liście MEiN.