Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Warsztaty Writefull - jesień 2021

Pisanie tekstów akademickich i naukowych w języku angielskim może być wyzwaniem zarówno dla naukowców, jak i studentów. Manuskrypty i artykuły mogą zostać odrzucone ze względu na słabą znajomość językową, a studenci mogą napotkać trudności z napisaniem swoich prac semestralnych i dyplomowych. Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.

 

Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, pisownię i styl językowy.

 

Zapraszam na webinarium, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie możliwości Writefull. Prosimy o rejestrację na webinarium w wybranym dniu - do wszystkich zapisanych osób zostanie przesłany link do nagrania:
 

Serdecznie zapraszamy.