Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Informacje dla publikujących

Planując publikację warto:


1. wykluczyć czasopisma, których wydawcy znajdują się  na liście drapieżnych wydawców

 

2. sprawdzić punktację czasopisma na aktualnej liście ministerialnej

 

3. sprawdzić, czy wydawca monografii znajduje się na aktualnej liście wydawców i na którym poziomie (I, II) został umieszczony

 

4. użyć tabelki liczącej i sprawdzić jaką liczbę punktów/slotów* otrzyma autor danej publikacji

 

UWAGA! Wartości punktów i slotów dla prac już opublikowanych można sprawdzić w Bazie Bibliografii Publikacji Pracowników UML wybierając z menu górnego raporty, a następnie raport slotów-autor

 

 

Każdy autor prowadzący działalność naukową powinien:

 

  • w ciągu 4 lat (ocena okresowa) wypełnić odpowiednio: 3 sloty (stanowisko badawczo-dydaktyczne), 4 sloty (stanowisko badawcze) wraz z wymaganą dla danego stanowiska średnią wartością slota (ZR nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019)
  • założyć konto ORCID, przelać na nie swoje publikacje oraz połączyć konto ORCID z kontem PBN i POL-on** (instrukcje postępowania można znaleźć w zakładce BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > ORCID/PBN)

 

Najważniejsze informacje przydatne dla osób publikujących można znaleźć w informatorze.

 

Wsparcie merytoryczne zapewnia Sekcja ds. Wsparcia Ewaluacji
tel. 81 448-58-18, 81 448-58-09 , e-mail: orcid@bg.umlub.pl, pok.101, 112

 

_______________________

*więcej informacji dotyczących zasad przypisywania punktów, obliczania wartości punktów/liczby slotów (wraz z przykładami) można znaleźć w zakładce BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > Punkty i sloty

 

**dotyczy także doktorantów ze Szkoły Doktorskiej

Osoby, które są zainteresowane publikowaniem artykułów na otwartych licencjach mogą skorzystać z:

 

- programu Springer, w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem). Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach (w naszej Uczelni rolę administratorów pełnią p. Monika Ostrowska-Kałan i p. Marcin Stolarz)


- programu Elsevier, w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji - program A (do tej pory wykorzystano ponad 500 z puli 1500 artykułów) lub otrzymują bonifikatę 10% poniesionych kosztów publikacji - program B (artykuły będą kierowane do programu B dopiero po wyczerpaniu puli w programie A) (lista tytułów czasopism objętych programami).
Czynności jakie powinien wykonać autor zainteresowany danym programem ilustruje: prezentacja-program A, prezentacja-program B. Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach (w naszej Uczelni rolę administratora pełni p. Monika Ostrowska-Kałan)

 

- programu OUP (Oxford University Press), w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji - pula obejmuje 100 artykułów przyjętych do publikacji w 2021 roku w czasopismach hybrydowych (lista tytułów czasopism objętych programem). Czynności jakie powinien wykonać autor zainteresowany programem ilustruje prezentacja

 

- programu Lippincott Williams and Wilkins, w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji - pula obejmuje 20 arytkułów (lista tytułów objętych programem). W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Renatą Birską tel. 81 448 5802

 

- oferty Publisher of Open Access Journals (MDPI), w której autorzy otrzymują 10% bonifikaty poniesionych kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem)

Podstawowe pojęcia i definicje

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią lub przypisami.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią lub przypisami.

 

Dla wszystkich  publikacji wylicza się tzw. udział jednostkowy każdego z autorów.

Gdy osoba jest jedynym autorem publikacji, jej udział jednostkowy równy jest 1. W przypadku publikacji wieloautorskich, wartość udziału jednostkowego jest mniejsza od 1 i zależy od liczby pracowników z tej samej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów publikacji.

Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) będzie określona jego wartość punktowa.


Slot publikacyjny (dla autora) to suma udziałów jednostkowych tej osoby w różnych publikacjach, dająca liczbę 1.