Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

Zamknięcie programów otwartego publikowania dla czasopism ACS i Elsevier na 2022 r.

Biblioteka informuje o zamknięciu programów otwartego publikowania dla czasopism ACS, Elsevier. Wznowienie programów w 2023 roku będzie zależne od umów zawartych w Wydawcami przez MEiN.

Nadal można korzystać z puli artykułów na 2022 rok w wydawnictwie Springer. Więcej informacji można znaleźć w opisie programu publikowania Springer

Ponadto stale dostępna jest Oferta Publisher of Open Access Journals (MDPI), w której autorzy otrzymują 15% bonifikaty poniesionych kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem)