Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Aktualności

EBM Guidelines - wyjątkowa baza zawierająca zbiór wytycznych klinicznych dla podstawowej opieki zdrowotnej

EBM Guidelines (Evidence-Based Medicine Guidelines) to unikalny zbiór wysokiej jakości wytycznych klinicznych dla podstawowej opieki zdrowotnej, łączących solidne doświadczenie kliniczne z najlepszymi dostępnymi dowodami.

Stale aktualizowane wytyczne EBM podążają za najnowszymi osiągnięciami medycyny klinicznej i wprowadzają dowody do praktyki. Baza będzie dostępna dla UML do końca 2023 roku dzięki uprzejmości wydawcy, którym jest Duodecim Publishing Company Ltd. Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla osób zainteresowanych.

 

 

EBM Guidelines zawiera:

- blisko 1000 zwięzłych wytycznych dotyczących praktyki w podstawowej opiece zdrowotnej

- ponad 3500 ocenionych pod względem jakości dowodów potwierdzających dane zalecenia

- rozbudowane oprogramowanie i indeksowanie (w tym MeSH i UMLS), umożliwiające szybkie i skuteczne wyszukiwanie

- stale poszerzana kolekcja filmów (obecnie ponad 60), przedstawiających badania kliniczne i procedury oraz badania ultrasonograficzne

- bibliotekę 1400 wysokiej jakości zdjęć i obrazów, w tym obszerne kolekcje obrazów dermatologicznych i okulistycznych

- próbki dźwiękowe powiązane z artykułami, w tym opisy chorób płuc i szmerów serca u dzieci

-  przeglądy systematyczne Cochrane cytowane w ramach EBM Guidelines, dostarczane w pełnym tekście

- narzędzia do obliczania m.in. zmienności szczytowego przepływu wydechowego, wskaźnika masy ciała i innych parametrów.