Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Coroczna ewaluacja/Ocena okresowa

Ewaluacja 2020

Informujemy, że zgodnie ZR nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie przeprowadzona coroczna ewaluacja obejmująca:

 

  • obszar naukowy

    Raport slotów nie wymaga poświadczenia przez Bibliotekę. Raport należy wygenerować z Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników UML wybierając z menu górnego raporty, a następnie raport slotów-autor.

    Instrukcja generowania raportów - Ewaluacja 2020

 

    W systemie do ewaluacji - SONAR w części "SLOTY" należy wpisać następujące wartości z:

 

    I. Raportu slotów wszystkich publikacji z 2020:

       - w pole "Suma punktów wynikających z udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty)"  - wartość z podsumowania
         kolumny Suma punktów dla autora
       - w pole "Liczba slotów" - wartość z podsumowania kolumny Slot
       - w pole "Przeciętna wartość jednego slota" - wartość uzyskaną przez podzielenie wartości z podsumowania
         kolumn: Suma punktów dla autora i Slot


    II. Raportu najlepszych publikacji autora 2020 do wartości jednego slota:

       - w pole "Najlepsza wartość jednego slota" - wartość z podsumowania kolumny Suma punktów dla autora


    Biblioteka poświadcza opublikowanie artykułu naukowego w wydawnictwie UM w Lublinie.

 

  • obszar dydaktyczny

    Biblioteka poświadcza wskazane przez autora publikacje o charakterze edukacyjnym opublikowane w czasopismach z listy KEN pełnienie funkcji w redakcji czasopisma znajdującego się na liście MEiN.