Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Coroczna ewaluacja/Ocena okresowa

Ewaluacja 2021

Informujemy, że zgodnie ZR nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., ZR nr 133/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie przeprowadzona coroczna ewaluacja obejmująca: 

 

  • obszar naukowy

    W module do ewaluacji - SONAR,  w części "Dodatkowe składowe oceny (SLOTY)" będą dla Państwa bezpośrednio w systemie, uzupełniali i załączali zaświadczenie o aktywności - pracownicy Biblioteki.

Komunikat Prorektora ds. Nauki ws. ewaluacji za rok 2021 w obszarze naukowym.

 

  • obszar dydaktyczny

    Biblioteka poświadcza wskazane przez autora publikacje o charakterze edukacyjnym opublikowane w czasopismach z listy KEN pełnienie funkcji w redakcji czasopisma znajdującego się na liście MEiN.


    Publikacje o charakterze edukacyjnym wykazane w ewaluacji za 2021 r. w obszarze dydaktycznym  nie będą uwzględniane w analizach slotów przygotowywanych na potrzeby corocznej oceny - ewaluacji 2021, zmiany stanowiska, grupy, awansu.

    Publikacje wykazane w raporcie slotów w ewaluacji za 2021 r. w obszarze badawczym, nie będą uwzględnianie w wykazie publikacji o charakterze edukacyjnym na potrzeby corocznej oceny - ewaluacji 2021, oceny okresowej (4 lata) przygotowanej na potrzeby zmiany stanowiska, grupy, awansu.