Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Info dla publikujących

Najważniejsze informacje dotyczące wyboru czasopisma/wydawnictwa, w którym warto publikować, zasad obliczania punktów i slotów dla publikacji z 2019-2020 można znaleźć w informatorze.
 

Do obliczania punktów i slotów, dla konkretnej publikacji (artykuł/monografia/rozdział) lub zbiorczo dla wielu artykułów, można wykorzystać tabelkę liczącą.

 

Osoby, które są zainteresowane publikowaniem artykułów na otwartych licencjach mogą skorzystać z:

- programu Springer Open Choice, w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem)
 

- programu Elsevier, w którym autorzy nie ponoszą kosztów publikacji lub otrzymują bonifikatę poniesionych kosztów publikacji: 30% w 2019 roku, 20% w 2020 roku i 10% w 2021 roku (lista tytułów czasopism objętych programem)

 

- oferty Publisher of Open Access Journals (MDPI), w której autorzy otrzymują 10% bonifikaty poniesionych kosztów publikacji (lista tytułów czasopism objętych programem)

Podstawowe pojęcia i definicje

Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią lub przypisami.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 

Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią lub przypisami.

Punkty przypisane monografiom (także za redakcję i rozdziały) zależą od wydawcy (poziom I, poziom II, brak na wykazie wydawców). Podział wydawców można sprawdzić korzystając z wykazu wydawnictw MNiSW (dostępny na stronie Biblioteki, zakładka BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > Ustawa 2.0)

 

Dla wszystkich  publikacji wylicza się tzw. udział jednostkowy każdego z autorów.

Gdy osoba jest jedynym autorem publikacji, jej udział jednostkowy równy jest 1. W przypadku publikacji wieloautorskich, wartość udziału jednostkowego jest mniejsza od 1 i zależy od liczby pracowników z tej samej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów publikacji.

Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) będzie określona jego wartość punktowa.


Slot publikacyjny (dla autora) to suma udziałów jednostkowych tej osoby w różnych publikacjach, dająca liczbę 1.
W ewaluacji dyscypliny będą liczyły się maksymalnie 4 sloty każdego pracownika.