Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Punkty i sloty

Impact Factor (IF)

Punkty IF przypisywane są artykułom naukowym z czasopism naukowych w oparciu o bazę Journal Citation Reports (JCR)

Punktacja ministerialna (PK) 2017-2021

Punkty PK przypisywane są:

 

  • artykułom naukowym z czasopism naukowych i recenzowanym materiałom konferencyjnym z lat 2019-2021 punkty PK przyznawane są w oparciu o wykaz, stanowiący załącznik do komunikatu MNiSW.

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub recenzowany materiał konferencyjny zamieszczony w wykazie 2019

200 pkt, 140 pkt, 100 pkt

70 pkt, 40 pkt

20 pkt

 

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym  lub recenzowany materiał konferencyjny niezamieszczony w wykazie 2019

 

5 pkt

 
 
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym  zamieszczonym w wykazie 2017

 

30  pkt lub więcej


20 pkt, 25 pkt


mniej niż 20 pkt

 

 
  • recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych z lat 2017-2018 indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection przyznawane jest 15 punktów ministerialnych
 

 

Wydawnictwo poziom II

     200 pkt - autorstwo monografii
     100 pkt - redakcja naukowa monografii
       50 pkt - rozdział w monografii

 

Wydawnictwo poziom I
 

 

      80 pkt - autorstwo monografii
      20 pkt - redakcja naukowa monografii
      20 pkt - rozdział w monografii

 

Wydawnictwo spoza wykazu wydawców

 

      20 pkt - autorstwo monografii
       5 pkt - redakcja naukowa monografii
       5 pkt - rozdział w monografii

 

 

 

Jeżeli dana osoba jest jedynym autorem artykułu naukowego/monografii/materiału konferencyjnego publikacje z lat 2017-2020 otrzymują liczby punktów podane w powyższych tabelach i dla autora liczony jest 1 slot dla każdej publikacji.
 

W przypadku publikacji wieloautorskich punkty jakie otrzymują publikacje i sloty dla autora zależą od liczby osób, które złożyły oświadczenia w danej dyscyplinie i liczby wszystkich autorów danej publikacji.
Szczegółowy opis obliczania punktów i slotów można znaleźć w pomocy.

 

Uwaga! Powyżej przedstawione zasady przypisywania punktów ministerialnych PK oraz obliczania punktów i slotów dla danej publikacji dotyczą oceny parametrycznej Uczelni. Na potrzeby ocen indywidulanych brane jest pod uwagę ZR Nr 127/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a punkty PK przypisywane są publikacjom w oparciu o jedną listę z grudnia 2019 roku.

Pliki do pobrania

pomoc.pdf

Sposób obliczania punktów dla publikacji wieloautorskich z lat 2017-2020 na potrzeby oceny parametrycznej Uczelni