Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Punkty i sloty

Impact Factor (IF)

Punkty IF przypisywane są artykułom naukowym z czasopism naukowych w oparciu o bazę Journal Citation Reports (JCR)

Punktacja ministerialna (PK) dla publikacji z lat 2019-2020

Punkty PK przypisywane są:

 

artykułom naukowym z czasopism naukowych w oparciu o wykaz czasopism naukowych, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

 

 

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym  zamieszczonym w wykazie 2019

200 pkt, 140 pkt, 100  pkt

70 pkt, 40 pkt

20 pkt

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym  w wykazie 2019

5 pkt

 
  • monografiom naukowym w oparciu o wykaz wydawnictw ogłoszony w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

Wydawnictwo poziom II

200 pkt – autorstwo monografii

100 pkt – redakcja naukowa monografii

50 pkt – rozdział w monografii

 

Wydawnictwo poziom I
 

80 pkt - autorstwo monografii

20 pkt - redakcja naukowa monografii

20 pkt - rozdział w monografii

 

Wydawnictwo spoza wykazu wydawców

20 pkt - autorstwo monografii

5 pkt – redakcja naukowa monografii

5 pkt - rozdział w monografii

 

 

 

Jeżeli dana osoba jest jedynym autorem artykułu naukowego/monografii publikacje z lat 2019-2020 otrzymują liczby punktów podane w powyższych tabelach i dla autora liczony jest 1 slot dla każdej publikacji.

W przypadku publikacji wieloautorskich punkty jakie otrzymują publikacje i sloty dla autora zależą od liczby osób, które złożyły oświadczenia w danej dyscyplinie i liczby wszystkich autorów danej publikacji. Szczegółowy opis obliczania punktów i slotów można znaleźć w pomocy.

 

Pliki do pobrania

pomoc.pdf

Sposób obliczania punktów dla publikacji wieloautorskich z lat 2019-2020

Punktacja ministerialna (PK) dla artykułów z lat 2017-2018

Punkty PK przypisywane są:

 

artykułom naukowym z czasopism naukowych w oparciu o wykaz czasopism naukowych, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

Wykaz składa się z 3 części:

 

  • Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych z Impact Factor (IF),
  • Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających IF;
  • Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)