Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dostęp testowy

18.07.2022

SciFlow

Informujemy, że do 16.09.2022 r. potrwa dostęp testowy do SciFlow.

 

SciFlow to narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem.

 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć link poniżej i dokonać rejestracji przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

REJESTRACJA