Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dostęp testowy

Writefull

Zapraszamy do testowania narzędzia do korekty tekstów naukowych Writefull. Test jest możliwy do 9 lutego 2022 r.

 

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę, dodatkowo proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

 

Narzędzie Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do Internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni (@umlub.pl) oraz potwierdzenia adresu email.

 

Narzędzia Writefull Revise i Writefull Cite obecnie działają przy użyciu przeglądarki internetowej, a linki dedykowane wyłącznie dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są podane w załączonym przewodniku

Ważne: Informacje są wyłącznie do użytku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zabronione jest ich przekazywanie poza grono pracowników i studentów uczelni.