Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Struktura organizacyjna

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin

tel./faks +48 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

Dyrektor

mgr Renata Birska

tel. 81 448-58-02

e-mail:renata.birska@umlub.pl

pokój 205
Z-ca Dyrektora

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska

tel. 81 448-58-03

e-mail: anastazja.karpinska@umlub.pl

pokój 206

Sekretariat

Młodszy specjalista

Renata Sadownik

tel./faks 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

pokój 204
Oddział Informacji i Dokumentacji Naukowej

Dział Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej
tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16

e-mail: info@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Małgorzata Zając

pokój 109

Kustosz

Kustosz

Bibliotekarz

Kustosz

Kustosz

mgr Iwona Adach

mgr Maria Boćkowska

lic. Emilia Gołębiowska

mgr Beata Maj-Modrzejewska

mgr Katarzyna Prokop

pokój 110

pokój 110

pokój 110

pokój 108

pokój 108

Dział Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji
tel. 81 448-58-18, 81 448-58-09
e-mail: orcid@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Anna Czapczyńska pokój 112

Kustosz

Bibliotekarz

Kustosz

Kustosz

mgr Michał Drożdż

mgr Aleksandra Kozak

mgr inż. Zofia Lipniacka

mgr Ewa Matczuk

pokój 101

pokój 101

pokój 101

pokój 112

Oddział Udostępniania Zbiorów
Wypożyczalnia z Czytelnią i Filią Studencką
tel. 81 448-58-10
e-mail: udostepnianie@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Beata Markowska pokój 9, 10, 11

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

Kustosz

Bibliotekarz

 

mgr Tomasz Dąbrowski

Jadwiga Koziej

mgr Mariusz Śliwiński

mgr Marcin Walczak

lic. Paulina Wójtowicz

 

pokój 9, 10, 11

 

Sekcja Magazynów
tel. 81 448-58-14

Kierownik Sekcji

Starszy magazynier biblioteczny

mgr Mariusz Adamczyk

pokój 01

Kustosz

Magazynier biblioteczny

Magazynier biblioteczny

mgr Paweł Goluch
lic. Piotr Odzioba

Paweł Sadownik

pokój 01
Dział Cyfrowego Udostępniania Zbiorów z Pracownią Kserograficzną
tel. 81 448-58-13

xero: tel. 81 448-58-15

e-mail: wm@bg.umlub.pl
e-mail: cyfrowaum@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Agata Piekarczyk pokój 213

Starszy bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Referent

 

mgr Karol Balicki

lic. Jakub Cieślak

mgr Marek Król

Michał Czachur tel. 81 448-58-06 michal.czachur@umlub.pl

pokój 213

pokój 12

pokój 12

pokój 213

 

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki - Biblioteka Specjalistyczna
Starszy bibliotekarz mgr Elżbieta Rzepa SPSK Nr 1

Oddział Zbiorów

kierownik mgr Ewa Besztak

Dział Zarządzania Zbiorami

tel. 81 448-58-17
e-mail: bz@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Ewa Besztak

pokój 209

Bibliotekarz

Kustosz

Kustosz

mgr Edyta Filipczuk

mgr Małgorzata Pawłasek

mgr Dorota Szczerbiak-Lis

pokój 210

pokój 210

pokój 203

Dział Zakupu i Opracowania Zbiorów

tel. 81 448-58-08

e-mail: grom@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Anna Lenarcik pokój 202

Kustosz

Kustosz

Kustosz

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

Kustosz

mgr Ewa Bobruk

mgr inż. Ewa Małysiak

mgr Aleksandra Piernikarska

Jadwiga Pruszkowska

mgr Arkadiusz Siemierowski

mgr Elżbieta Wolanin

pokój 203

pokój 202

pokój 203

pokój 202

pokój 201

pokój 201