Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Struktura organizacyjna

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin

tel./faks +48 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

Dyrektor

mgr Renata Birska

tel. 81 448-58-02

e-mail: renata.birska@bg.umlub.pl

pokój 205

Z-ca Dyrektora

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska

tel. 81 448-58-03

e-mail: anastazja.karpinska@bg.umlub.pl

pokój 206

Sekretariat

Młodszy specjalista

Renata Sadownik

tel./faks 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

pokój 204

Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Pracownią Komputerową
tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16

e-mail: info@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Małgorzata Zając

pokój 109

Kustosz

Kustosz

Bibliotekarz

Kustosz

Kustosz

mgr Iwona Adach

mgr Maria Boćkowska

lic. Emilia Gołębiowska

mgr Beata Maj-Modrzejewska

mgr Katarzyna Prokop

pokój 110

pokój 110

pokój 110

pokój 108

pokój 108

Sekcja ds. Wsparcia Ewaluacji
tel. 81 448-58-18, 81 448-58-09
e-mail: orcid@bg.umlub.pl

Kierownik Sekcji

Kustosz

mgr Anna Czapczyńska pokój 112

Kustosz

Bibliotekarz

Kustosz

Kustosz

mgr Michał Drożdż

mgr Aleksandra Kozak

mgr inż. Zofia Lipniacka

mgr Ewa Matczuk

pokój 101

pokój 101

pokój 101

pokój 112

Dział Udostępniania Zbiorów z Sekcją Magazynów i Filią Studencką
tel. 81 448-58-10
e-mail: udostepnianie@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Beata Markowska pokój 9, 10, 11

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

Kustosz

Bibliotekarz

mgr Tomasz Dąbrowski

mgr Mariusz Śliwiński

mgr Marcin Walczak

lic. Paulina Wójtowicz

pokój 9, 10, 11
Sekcja Magazynów
tel. 81 448-58-14

Kierownik Sekcji

Starszy magazynier biblioteczny

mgr Mariusz Adamczyk

pokój 01

Kustosz

Magazynier biblioteczny

Magazynier biblioteczny

mgr Paweł Goluch
lic. Piotr Odzioba

Paweł Sadownik

pokój 01
Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki - Biblioteka Specjalistyczna
Starszy bibliotekarz mgr Elżbieta Rzepa SPSK Nr 1

Pracownia Zdalnego Kształcenia

ul. Witolda Chodźki 4, 20-400 Lublin

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z Sekcją Wydawnictw Zwartych, Sekcją Wydawnictw Ciągłych i Sekcją Inwentaryzacji Zbiorów

tel. 81 448-58-04

e-mail: oprac@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Anna Lenarcik

pokój 202
Sekcja Opracowania Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych

Kustosz

Bibliotekarz

mgr inż. Ewa Małysiak

Jadwiga Pruszkowska

pokój 202

Sekcja Gromadzenia Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych

tel. 81 448-58-08

e-mail: grom@bg.umlub.pl

Starszy bibliotekarz

Kustosz

mgr Arkadiusz Siemierowski

mgr Elżbieta Wolanin

pokój 201

Sekcja Bibliotek Zakładowych (Selekcja i Inwentaryzacja Księgozbiorów Bibliotek Specjalistycznych)
tel. 81 448-58-17
e-mail: bz@bg.umlub.pl

Kustosz

Bibliotekarz

Kustosz

mgr Ewa Besztak

mgr Edyta Filipczuk

mgr Małgorzata Pawłasek

pokój 209

pokój 210

pokój 210

Sekcja Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych
tel. 81 448-58-07

e-mail: czasopisma@bg.umlub.pl

Kierownik Sekcji

Kustosz

mgr Aleksandra Piernikarska

pokój 203

Kustosz

Kustosz

mgr Ewa Bobruk
mgr Dorota Szczerbiak-Lis

pokój 203

Dział Cyfrowego Udostępniania Zbiorów z Pracownią Kserograficzną

tel. 81 448-58-13

e-mail: wm@bg.umlub.pl

e-mail: cyfrowaum@bg.umlub.pl

Kustosz

Starszy bibliotekarz

Referent

 

mgr Agata Piekarczyk

mgr Karol Balicki

Michał Czachur tel. 81 448-58-06 michal.czachur@bg.umlub.pl

pokój 213

Pracownia Kserograficzna
tel. 81 448-58-15

Kustosz

Bibliotekarz

mgr inż. Jacek Burda

lic. Jakub Cieślak

pokój 12