Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Struktura organizacyjna

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin

tel./faks +48 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

Dyrektor

Starszy kustosz dyplomowany

mgr Renata Birska

tel. 81 448-58-02

e-mail: renata.birska@bg.umlub.pl

pokój 205

Z-ca Dyrektora

Kustosz dyplomowany

dr Anastazja Śniechowska-Karpińska

tel. 81 448-58-03

e-mail: anastazja.karpinska@bg.umlub.pl

pokój 206

Sekretariat

Samodzielny referent

Renata Sadownik

tel./faks 81 448-58-00

e-mail: sekretariat@bg.umlub.pl

pokój 204

Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej z Pracownią Komputerową
tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16

e-mail: info@bg.umlub.pl

Kierownik

Adiunkt biblioteczny

mgr Małgorzata Zając

pokój 109

Kustosz

Młodszy bibliotekarz

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

 

Referent

 

mgr Iwona Adach

lic. Emilia Gołębiowska

mgr Beata Maj-Modrzejewska

mgr Katarzyna Prokop

 

Michał Czachur tel. 81 448-58-06

michal.czachur@bg.umlub.pl

pokój 108

pokój 110

pokój 108

pokój 108

 

pokój 112

 

Sekcja ds. Wsparcia Ewaluacji
tel. 81 448-58-18
e-mail: orcid@bg.umlub.pl

Starszy bibliotekarz

Bibliotekarz

Kustosz

mgr Anna Czapczyńska

mgr inż. Zofia Lipniacka

mgr Ewa Matczuk

 

pokój 110
Dział Udostępniania
tel. 81 448-58-10
e-mail: udostepnianie@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Beata Markowska pokój 9, 10, 11

Starszy Bibliotekarz

Starszy Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz

Młodszy bibliotekarz

mgr inż. Joanna Bronisz
mgr Paweł Goluch

mgr Mariusz Śliwiński

mgr Marcin Walczak

mgr Tomasz Dąbrowski

pokój 9, 10, 11

Czytelnia Multimedialna

ul. Witolda Chodźki 4, 20-400 Lublin
tel. 81 448-58-26

Bibliotekarz

mgr Michał Drożdż

poziom -1

Dział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych

tel. 81 448-58-04

e-mail: oprac@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Anna Lenarcik

pokój 202
Sekcja Opracowania Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych

Kustosz

Bibliotekarz

mgr inż. Ewa Małysiak

Jadwiga Pruszkowska

pokój 202

Sekcja Gromadzenia Wydawnictw Zwartych i Zbiorów Specjalnych
e-mail: grom@bg.umlub.pl

Kustosz

Specjalista

mgr Elżbieta Wolanin tel. 81 448-58-08

mgr Arkadiusz Siemierowski tel. 81 448-58-09

pokój 208

pokój 210

Sekcja Bibliotek Zakładowych (Selekcja i Inwentaryzacja Księgozbiorów Bibliotek Specjalistycznych)
tel. 81 448-58-17
e-mail: bz@bg.umlub.pl

Starszy Bibliotekarz

Młodszy Bibliotekarz

Starszy Bibliotekarz

mgr Ewa Besztak

mgr Edyta Filipczuk

mgr Małgorzata Pawłasek

pokój 101

 

Dział Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych
tel. 81 448-58-07

e-mail: czasopisma@bg.umlub.pl

Kierownik Działu

Kustosz

mgr Aleksandra Piernikarska

pokój 203

Starszy Bibliotekarz

Starszy Bibliotekarz

mgr Ewa Bobruk
mgr Dorota Szczerbiak-Lis

pokój 203

Sekcja Magazynów
tel. 81 448-58-14

Kierownik Działu

Magazynier biblioteczny

lic. Mariusz Adamczyk pokój 01

Starszy magazynier biblioteczny

Magazynier biblioteczny

Magazynier biblioteczny

Walerian Jóźwiak
lic. Piotr Odzioba

Marek Jóźwiak

pokój 01
Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki - Biblioteka Specjalistyczna
Starszy Bibliotekarz mgr Elżbieta Rzepa SPSK Nr 1

Dział Cyfrowego Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna i Biblioteka Cyfrowa) z Pracownią Kserograficzną

tel. 81 448-58-13

e-mail: wm@bg.umlub.pl

e-mail: cyfrowaum@bg.umlub.pl

Starszy Bibliotekarz

Bibliotekarz

mgr Agata Piekarczyk

mgr Karol Balicki

pokój 201

Pracownia Kserograficzna
tel. 81 448-58-15

Starszy Bibliotekarz

Młodszy Bibliotekarz

mgr inż. Jacek Burda

lic. Jakub Cieślak

pokój 12