Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Open Access

Idea Open Access opiera się na założeniu, że publikacje naukowe powinny być dostępne bezpłatnie z zachowaniem pełnych praw autorskich.

Identyfikację elektronicznych wersji dokumentów rozpowszechnianych przez Internet ułatwia numer DOI (digital object identifier).

 

 

  1.  Narodowy program Springer Open Choice umożliwia bezpłatne publikowanie na zasadzie Open Access artykułów naukowych w hybrydowych czasopismach wydawnictwa Springer (program został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r.)
  2.  Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier umożliwia bezpłatne publikowanie na zasadzie Open Access artykułów naukowych w czasopismach hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Elsevier.
  3.  Wybrane kolekcje publikacji w wolnym dostępie:


     4.  Podstawy prawne: