Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacje dla doktorantów

Doktoraty

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Zarządzeniem Rektora nr 119/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie".
Pracę doktorską należy dostarczyć do Działu Gromadzenia Biblioteki Głównej (pokój: 208, 209) w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD (cała praca powinna być zapisana w jednym pliku).

Pliki do pobrania

zarzadzenie_rektora_nr_1192011.pdf

Zarządzenie Rektora nr 119/2011 z dn. 03-11-2011 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

zal-nr-1.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2011. Opis bibliograficzny.

zal_nr_2_.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2011. Umowa Licencyjna. Należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.

zal-nr-3.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/2011. Zaświadczenie.

zal_nr_4.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 119/2011. Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej. Należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.