Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacje dla doktorantów

Doktoraty

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Zarządzeniem Rektora nr 62/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie".
Pracę doktorską należy dostarczyć do Działu Gromadzenia Biblioteki Głównej (pokój: 208, 210) w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD (cała praca powinna być zapisana w jednym pliku).