Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Filmy szkoleniowe

Polecamy filmy dostępne w serwisie internetowym YouTube, omawiające funkcjonalności wybranych baz subskrybowanych przez Bibliotekę.

 

Nazwa bazy Link do filmu Tytuł filmu, czas trwania
Reaxys zestaw filmów

Wyszukiwanie z wykorzystaniem okna podstawowego (9:06)
Wyszukiwanie z wykorzystaniem edytora Draw (4:06)
Dodawanie limitów (2:42)
Tworzenie złożonych warunków wyszukiwawczych (7:31)
Archiwizacja wyników wyszukiwania (1:41)
Dodatkowe funkcjonalności dla użytkownika posiadającego konto (1:29)

SciFinder n zestaw filmów

Rejestracja, omówienie strony głównej bazy (4:02)
Zakładka Substances (7:22)
Zakładka Reactions (3:46)
Zakładka References - wyszukiwanie literatury (3:38)