Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Analizy bibliometryczne

Raporty indywidualne dla pracowników naukowo-dydaktycznych UM

Analizy bibliometryczne na potrzeby ocen indywidualnych (konkursy, awanse, procedury Centralnej Komisji*) przygotowywane są przez Dział Informacji Naukowej BG w oparciu o bazę Bibliografia Publikacji Pracowników UM w Lublinie lub na podstawie dostarczonej przez autora listy publikacji.

 

Przed zamówieniem analizy należy sprawdzić kompletność swojego dorobku i dostarczyć brakujące publikacje do Działu (pokój 108, 110 tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16, e-mail: info@bg.umlub.pl).

 

 

*Analizy bibliometryczne dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych są przygotowywane zgodnie z wymaganym formularzem - po złożeniu do Działu Informacji Biblioteki Głównej oświadczenia.

Pliki do pobrania

ck_wzor-schemat-01.18.pdf

Układ formularza do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych