Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Formularze i pliki do pobrania

Pliki do pobrania

upowaznienie_do_wykazania_osiagniec_naukowych.docx

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

ken_oswiadczenie.docx

Oświadczenie autora publikacji dotyczące wykazania osiągnięcia w obszarze dydaktycznym

zr_nr_24_2021_zal._nr_10_oswiadczenie_dotyczace_afiliacji.docx

Oświadczenie autora publikacji dotyczące afiliacji

zgodnosc_z_dyscyplina_oswiadczenie.docx

Oświadczenie autora o zgodności merytorycznej publikacji z zadeklarowaną dyscypliną

deklaracja-um_2019.doc

Deklaracja dla pracowników służby zdrowia chcących korzystać z Wypożyczalni Biblioteki Głównej UM w Lublinie

zamow_ksero.pdf

Wzór zamówienia na kserokopie

oswiadczenie_-_rdn.doc

Oświadczenie autora wymagane do przygotowania analizy bibliometrycznej do RDN

ocena_dorobku_naukowego_kandydata_do_szkoly_doktorskiej_2022_2023.doc

Lista publikacji Kandydata aplikującego do Szkoły Doktorskiej

publikacje_w_druku_2022.doc

Formularz potwierdzenia publikacji w druku lub w recenzji do stypendium doktoranckiego

specjalizacja.doc

Oświadczenie wymagane przy ubieganiu się o specjalizację rezydencką i pozarezydencką

specjalizacja.pdf

Oświadczenie wymagane przy ubieganiu się o specjalizację rezydencką i pozarezydencką