Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Poświadczanie dorobku naukowego

Dział Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej przygotowuje analizy bibliometryczne/poświadczenia dorobku naukowego m.in. na potrzeby:

  • postępowań konkursowych w Uczelni
  • procedur Rady Doskonałości Naukowej
  • zmiany stanowiska w Uczelni*
  • stypendiów
  • rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  • specjalizacji rezydenckiej i pozarezydenckiej

 

Źródło danych o publikacjach stanowi Bibliografia UMLub, lista publikacji dostarczona przez autora, kopie publikacji lub oświadczenie dostarczone przez autora.

 

UWAGA! Pracownicy, doktoranci i studenci UM przed zamówieniem analizy/poświadczenia zobowiązani są do sprawdzenia kompletności swojego dorobku w Bibliografii UMLub i dostarczenia brakujących publikacji do Działu Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej: (pokój 108, 110 tel. 81 448-58-05, 81 448-58-16, e-mail: informacja@umlub.pl).

 

Oświadczenia wymagane przy zamawianiu analiz/poświadczeń dorobku:

 

________________

*analizy związane ze zmianą stanowiska tzw. analizy slotów są przygotowywane przez Dział Analiz Publikacji i Wsparcia Ewaluacji (pokój 101, 112, tel. 81 448-58-18, 81 448-58-09 e-mail: orcid@umlub.pl)