Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Usługi informacyjne i bibliometryczne

Dział Informacji Naukowej i Dydaktyki Bibliotecznej:

  • udziela wszelkiego rodzaju informacji z zakresu informacji naukowej, bibliografii i bibliometrii
  • przygotowuje analizy bibliometryczne/poświadczenia dorobku naukowego dla pracowników, doktorantów i studentów UM w Lublinie oraz osób spoza Uczelni
  • prowadzi szkolenia realizowane w ramach prowadzonego w Uczelni kształcenia studentów i doktorantów
  • prowadzi szkolenia i udziela konsultacji dla użytkowników korzystających z Pracowni Komputerowej
  • prowadzi szkolenia grupowe dla środowiska akademickiego
  • przygotowuje zestawienia bibliograficzne na podany przez użytkownika temat  (formularz zamówienia)
    (usługa nie dotyczy studentów)