Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WiFi

Rodzaje sieci bezprzewodowych dostępnych dla użytkowników Biblioteki:

  • Eduroam (dla studentów i doktorantów UML)
  • UML_staff (dla pracowników UML)

Zasięg sieci bezprzewodowych obejmuje: Czytelnię Ogólną, Dział Informacji Naukowej i Pracownię komputerową

UWAGA: Przed pierwszym zalogowaniem w sieci należy pobrać certyfikat bezpieczeństwa dostępny na stronie http://www.eduroam.umlub.pl/do-pobrania/ oraz skonfigurować urządzenie (instrukcje konfiguracyjne dostępne na stronie http://www.eduroam.umlub.pl/jak-uruchomic/)

 

Logowanie do sieci bezprzewodowych UML:

  • Studenci i doktoranci UML – login: nr albumu w postaci 1234 lub D1234 i hasło Portalu Studenta/EDUROAM

W przypadku braku hasła lub konieczności jego zmiany należy skorzystać z systemu generującego hasła: https://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/  (wypełniając formularz jako email należy wpisać adres podany przy rekrutacji na studia)

 

  • Pracownicy UML – login i hasło używane w systemie Intranet

W przypadku utraty aktualności hasła można go zresetować korzystając ze strony: https://umlub.pl/reset-hasla

 

Dane niezbędne do połączenia:

 

Nazwy rozgłaszanych sieci:

dla studentów i doktorantów: eduroam

dla pracowników: UML_staff

obsługiwane standardy sieci: 802.11 b/g/n,

mechanizm zabezpieczeń: WPA2 Enterprise,

typ szyfrowania: AES,

metoda uwierzytelniania: EAP-PEAP,

uwierzytelnianie (faza 2): MSCHAPv2,